کلینیک تخصصی پا و ارتوپدی فنی،ساخت کفش ،کفی طبی

بدون شک پا روی تمام سیستم های بدن  از جمله کمر زانو گردن حتی گردش خون و … تاثیراتی دارد . در کلینیک تخصصی پا امکان ارزیابی بیومکانیک پا و مفاصل اسکن پا ساخت کفش و کفی طبی و وسایل کمکی مانند زانو بند کمر بند عصا و … فراهم آمده است مشکلات خار پاشنه کف پای صاف گودی پا  زانو ضربدری  زانوی پرانتزی دیسک کمر و… در این دپارتمان برسی میگردد و بهترین تجهیزات برای بهبود بیمار در اختیار آنان قرار میگیرد

مطالب مرتبط
فهرست