کلینیک تخصصی پا و ارتوپدی فنی،ساخت کفش ،کفی طبی

بدون شک پا روی تمام سیستم های بدن  از جمله کمر زانو گردن حتی گردش خون و … تاثیراتی دارد .

کلینیک تخصصی پا
کلینیک تخصصی پا

بسیاری از والدین نگران وضعیت پا زانو و مفاصل فرزندشان هستند و با مشاهده کف پای صاف کودک خودشان آینده بدی را در ذهن خودشان برای فرزندشان ترسیم می کنند.

ولی واقعیت این است که فرزند شما با کف پای صاف و یا مشکلات مفاصل دیگر با یک ارزیابی صحیح و درمان منطقی می تواند یک زندگی معمولی و نرمال داشته باشد.

ما شاهد قهرمانان جهان در رشته های مختلف ورزشی مانند دوندگی ، والیبال ، بسکتبال و … بوده و هستیم.

در کلینیک تخصصی پا امکان ارزیابی بیومکانیک پا و مفاصل اسکن پا ساخت کفش و کفی طبی و وسایل کمکی مانند زانو بند کمر بند عصا و … فراهم آمده است مشکلات خار پاشنه کف پای صاف گودی پا  زانو ضربدری  زانوی پرانتزی دیسک کمر و… در این دپارتمان بررسی میگردد و بهترین تجهیزات برای بهبود بیمار در اختیار آنان قرار میگیرد.

ما بر این باوریم که می توانیم با داشتن پرسنل توانمند و امکانات بروز دنیا مشکلات کف پا و مفاصل و عضلات را بررسی تشخیص داده و درمان کنیم.

تلفن نوبت دهی : 66572220

مشاوره ارتوپدی فنی و کلینیک پا: 02166576424 و 09396984430

مطالب مرتبط