دوستان شما

در کلینیک دکتر فروغ

ما در کنار هم جمع شده ایم که بتوانیم بهترین خدمت را در اختیار شما قرار دهیم.در این راستا از بهترین امکانات درمانی و بهترین پرسنل بهره برده ایم و ایمان داریم که هر چه درتوان داریم برای جلب رضایت شما بکار خواهیم برد.خودتان را عضوی از خانواده کلینیک بدانید و در محیطی آرام و بی دغدغه اطمینان داشته باشید که بهترین تصمیم برای بهبود مشکلات شما گرفته خواهد شد.

دپارتمان های کلینیک

مقالات و اخبار

آشنایی با کادر درمان

پروفسور بیژن فروغ

متخصص طب فیزیکی و مدیر کلینیک

آقای دکتر حسامی

متخصص طب سوزنی و طب سالمندی

آقای آرش شهریاری

گفتار درمان