کلینیک تخصصی آرتروز و زانو و کلینیک تخصصی دیسک کمر،میگرن ،سردرد

خیلی از مردم بر این باورند که آرتروز با عث ناتوانی و زمین گیر شدن می شود ولی این باور غلطی است .همه ما محکوم به گرفتن آرتروز نیستیم بطوریکه در بررسی نشان داده شده که 30 در صد افراد مسن اصلا آرتروز نمی گیرند.

پس آرتروز قابل پیشگیری است.

کلینیک تخصصی زانو و آرتروز:

با توجه به تخصصی بودن مشکلات زانو در کلینیک پروفسور فروغ با حضور همکاران طب فیزیکی و توانبخشی و ارتوپدی و در موارد مورد لزوم مشاوره همکاران روماتولوژِی کلینیک تخصصی زانو راه اندازی شده است .در این واحد مشکلات زانو بصورت تخصصی توسط متخصصین و دستگاههای پیشرفته ارزیابی شده و بهترین درمان با بهترین امکانات برای بیماران انجام می شود.لذا بیشتر افرادیکه دچار آرتروز می شوند می توانند یک زندگی عادی و نرمال را تجربه کنند.

ولی شرط یک زندگی عادی بررسی درست و راهنمایی صحیح است ما می توانیم راهنمای خوبی برای شما باشیم.

لذا ما در مرکز جامع دکتر فروغ درخصوص بیماری های شایع و رایج،با توجه به این که بیماری هایی مانند زانو درد،آرتروز زانو،دیسک کمر،میگرن و سردرد جزء شایع ترین مشکلات مردم هستند  و بیش از 80 درصد مردم  این مشکلات را  تجربه میکنند،کلینیک های تخصصی  تحت این عناوین طراحی کرده ایم که بتوانیم  به صورت مستقل و تخصصی مشکلات بیماران را از ابعاد مختلف بررسی کنیم و با بهترین نقشه  درمانی مشکلات آنان را حل کنیم ، در نظر بگیرید با این بیماریها هم می توانید زندگی عادی داشته باشید اگر درست درمان شوید.

تلفن نوبت گرفتن 66572220

مطالب مرتبط